Oksavedu.ee

Pakume okste- ja puutüvede äraveo teenust Tallinnas jaHarjumaal. Teenust osutame greifertõstukiga multilift veoautoga Volvo FM12

Konteineri maht 30m3. Teenuse tellimiseks võtke meiega ühendust.

Selleks, et sellist teenust saaks osutada on töö teostamiseks vaja jälgida allpool loetletud tingimuste olemasolu.
Tingimused:

  • Peab olema tagatud ligipääs veoautole (laadimisala, kandev pinnas, pargitud autod jne.)
  • Äravedamiseks mõeldud materjal ei tohi olla tõstuki laadimisulatusest kaugemal, c.a.5m 
  • Laadimistsooni kõrgus peab tagatud minimaalselt 6m (nt. puuoksad, el.liinid, varikatused jne.)
  • Okste ja tüvede hulgas ei tohi olla mulda, kive, kände ja muid materjale
  • Tellija poolt peavad olema tagatud vajadusel: teesulud, märgistused jms.(Puudumisel tasub trahvid, ettekirjutised jms. Tellija)
  • Järelkoristusteenust(kokku riisumine jm.) me ei paku, s.t. masin võtab peale ainult haaratsiga pealelaetavad raiejäätmed.

    NB! Tellija tungival soovil mittekandvale pinnasele sõites vastutab klient täielikult tehnika pukseerimise ja remondi eest.
    Tühisõidu tasu 70.-eur(hinnale lisandub km 20%), Rakendub juhul, kui eelnevad punktid pole vajadusel täidetud ja teenust ei ole võimalik osutada!